OCHRANA DAT

INFORMACE A JEJICH DŮLEŽITOST

Bezpečnost informací je pro Clever Energies s.r.o. velmi důležitá, proto jsou veškeré aktivity naší společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dále v souladu interními předpisy Clever Energies s.r.o.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

Pokud jsou osobní údaje předávány a zpracovávány třetími stranami, tak pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. Clever Energies s.r.o. jasně definuje účely zpracování osobních údajů a třetí strany nesmí osobní údaje použít k jiným účelům.

COOKIES

Pokud navštívíte jednu z internetových stránek www.cleverenergies.cz, může se stát, že budeme ukládat informace ve formě „cookie“ na Vašem počítači, které Vás automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies nám umožňují například přizpůsobit webové stránky Vašim zájmům nebo uložit Vaše uživatelské jméno, takže jej nemusíte znovu pokaždé zadávat. Pokud nechcete, abychom rozpoznali Váš počítač, upravte nastavení Vašeho internetového prohlížeče takovým způsobem, že dojde k odstranění cookies z Vašeho pevného disku počítače, tento postup zablokuje všechny cookies nebo Vás upozorní před uložením cookie.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Internetové stránky Clever Energies s.r.o. obsahují odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá Clever Energies s.r.o. kontrolu. Pokud navštívíte některou z těchto stránek, seznamte se s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Clever Energies s.r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

ZMĚNY V POLITICE OCHRANY INFORMAČNÍCH AKTIV

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany informačních aktiv, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

Při používání internetových webových stránek www.cleverenergies.cz je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.

ODPOVĚDNOST A PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.